På gång

Här visar vi de hus som har påbörjats. Det innebär att staden har givit oss en markanvisning och efter det planeras allt. Nu styr våra projektledare arbetet. Arkitekterna ritar husen, konstruktörerna beräknar hur husen måste utformas, nya gator och torg planeras ihop med staden. Det finns mycket jobb som görs långt innan vi kan börja gräva och bygga. Läs också mer om våra färdiggbyggda hus och framtidsplaner