Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Folkhem tryggt köp

När du köper en nyproducerad bostad av Folkhem ingår från ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

Trygghetspaketet ”Tryggt Köp” täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya Folkhembostad. Kan du inte flytta in på utsatt tid finns (efter särskild prövning) även möjlighet att skjuta på tillträdesdagen. Dessutom gäller trygghetspaketet om du, efter att du flyttat in, drabbas av kritisk sjukdom som skulle leda till att du inom 6 månader behöver sälja din nya bostad.

Folkhem Tryggt Köp omfattar dels tre försäkringsmoment; avbokningsskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd, samt ett tillträdesskydd. De tre försäkringsmomenten ingår alltid utan kostnad när du köper en bostad av Folkhem. Som köpare kan du dessutom efter särskild prövning, via vårt tillträdesskydd, få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om du av någon anledning inte kan tillträda på utsatt datum.

Folkhem ägs av Nordr. Folkhem Tryggt Köp omfattas av moderbolaget​ Nordrs försäkringsvillkor för Tryggt Köp. Se villkor här (pdf).

För vem gäller försäkringen och försäkringsperiod?

Försäkringen gäller för fysisk person som ingått bindande avtal med Folkhem Trä AB från och med 1 oktober 2019.

  • Avbokningsskydd: börjar gälla när köpekontraktet, förhands- eller upplåtelseavtalet undertecknas och upphör den avtalade tillträdesdagen.
  • Prisfallsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 6 månader.
  • Bokostnadsskydd: börjar gälla vid det faktiska tillträdet och upphör efter 12 månader.

Vad försäkringen omfattar

  • Avbokningsskydd: Ersätter de kostnader som du är skyldig att betala om du frånträder köpet, om du som köpare eller hemmaboende barn under 18 år, under tiden från det att du skrivit på köpekontraktet, förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet för din nya Folkhembostad fram till inflyttningen, drabbas av kritisk sjukdom, avlider eller blir heltidssjukskriven under en sammanhängande period om mer än 30 dagar och på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. Försäkringen ersätter upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldiga att betala på grund av att du frånträder.
  • Bokostnadsskydd: Ersätter månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt nettokostnaden för räntor (upp till 70 % av räntekostnaden för bolånet) för din nya bostadsrätt med upp till sammanlagt 10 000 kr/mån under maximalt 12 månader. Bokostnadsskyddet avser dubbel boendekostnad om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträdet av din nya Folkhembostad eller om du som köpare blir långvarigt sjukskriven eller arbetslös.
  • Prisfallsskydd: Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya Folkhembostad drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.

Utbetalning av ersättning

Ersättning avseende försäkringsmomentet avbokningsskydd utbetalas till din avtalspart, Folkhems nybyggda bostäder, det vill säga till ett Folkhembolag eller en bostadsrättsförening startad genom Folkhem. Ersättning utbetalas i efterskott till Folkhem efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag från Folkhem.

Ersättning avseende försäkringsmomentet bokostnadsskydd utbetalas till dig månadsvis i efterskott efter att försäkringsgivaren erhållit fullständiga uppgifter i skadeanmälan samt relevanta underlag. Ersättningen räknas ut enligt en dag- för-dag princip vilket innebär att den beräknas per dag för varje månad (30 dagar per månad).

Ersättning vid gemensamt ägande

Om köpeavtalet avseende den nya Folkhembostad ingåtts av mer än en person gemensamt utgår ersättning till var och en av de delägare som uppfyller kraven på ersättning enligt villkoren i proportion till dennes ägarandel. Försäkringsvillkor Nordr avseende Folkhem (pdf).

Har Du frågor : Kontakta Folkhems kundtjänst.

Så går ett köp av bostadsrätt till

Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dessutom lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många beslut ska fattas och oftast dröjer det ett tag innan du kan flytta in.

Läs mer

Så blir du VIP-kund

Om du hittar ett projekt som du är nyfiken på ska du anmäla ditt intresse här på vår hemsida! Att vara intressent hos oss är kostnadsfritt.

Läs mer

Att köpa nyproduktion

Att köpa en ny bostad är en stor sak för de flesta av oss. Det är en stor investering och det är där du ska bo – och leva. Ditt hem ska inte bara vara praktiskt i vardagen utan också vara den plats som du alltid längtar hem till.

Läs mer

Därför ska du välja ett hem från Folkhem

Det finns många skäl att välja ett hem från oss. Trämaterialet är bara ett av dem. Välkommen hem!

Läs mer