Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna. Har du fler funderingar är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss.

Varför ska jag köpa en nyproducerad bostad från Folkhem?

Det finns flera skäl faktiskt. Läs om dem alla här.

Jag vill köpa en bostad. Hur går jag tillväga?

Vi rekommenderar dig att anmäla ditt intresse här på vår hemsida för det eller de projekt du är intresserad av. Det är helt kostnadsfritt. Är projektet redan säljstartat, kommer du att bli kontaktad av vår mäklare. Du kan även själv ta kontakt med mäklaren - du hittar kontaktuppgifter på projektets hemsida. Gäller det ett kommande projekt blir du per automatik VIP-kund i samband med din intresseanmälan. Läs mer om vad det innebär att vara VIP-kund hos oss

Jag har anmält mig som intressent till ett projekt. När får jag ta del av priser och ritningar?

Som anmäld intressent får du viss förhandsinformation om projektet via våra nyhetsbrev som skickas till din registrerade e-postadress. Det är först på VIP-säljstarten vi presenterar priser, planlösningar, broschyrer och annat säljmaterial för projektet (t.ex. miniatyrmodell), exklusivt för dig som deltar. Efter att projektet släppts till allmän försäljning publicerar vi komplett säljmaterial på vår hemsida. Fler frågor? Kontakta oss direkt.

Får juridisk person alltid köpa?

I bostadsrättsföreningar som startas av Folkhem gäller enligt stadgarna att juridisk person får beviljas medlemskap, och därmed även köpa bostadsrättslägenhet, om alla i bostadsrättsföreningens styrelse ställer sig bakom beslutet. Medlemskap för juridisk person kan förenas med särskilda villkor om t.ex. vilka som får bo i lägenheten.

Hur går ett köp till?

Läs mer i våra köpguider för bostadsrätt

Vad förbinder jag mig till genom ett förhandsavtal/upplåtelseavtal?

(För bostadsrätt) Ett förhandsavtal/upplåtelseavtal skrivs mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. De är båda bindande avtal. Om du, av skäl som inte regleras i bostadsrättslagen, vill frånträda avtalet, har föreningen rätt till ersättning för den skada de lider. I korthet innebär det kostnaden för att sälja om lägenheten, eventuell utebliven årsavgift, ränta på eventuell utebliven insats och eventuell prissänkning. Läs mer om hur ett köp går till här.

Vad innebär marknadsprissättning?

Vi på Folkhem jobbar alltid med marknadsprissättning och därför kan prisjusteringar ske i pågående projekt vid svängningar i marknaden. Det är samma princip både i upp- som nedgående marknad. Detta påverkar inte ekonomin i föreningen eller dig som medlem utan det justeras mot Folkhems resultat i projektet. Har du andra frågor om detta - kontakta gärna oss.

Hur säkert är datumet för tillträdet?

(För bostadsrätt) Om du köper tidigt i processen anges kvartal för planerat tillträde. Senast 4 månader innan tillträdet meddelas slutlig tillträdesdag. Löpande under projektets gång får du information om hur bygget framskrider.

Hur fungerar det med tillval?

Tecknar du förhandsavtal tidigt i processen kan det finnas möjlighet att vara med och påverka din bostad. De möjligheter som finns redovisas i ditt säljmaterial. Övriga möjligheter diskuteras med din kontaktperson på Folkhem. Tillval av inredning innebär att du kan uppgradera grundstandarden och göra val och tillval. Du får givetvis vägledning genom inredningsprocessen och får möjlighet att titta på materialprover. Tillval är oftast förenat med en merkostnad. Omfattningen av de tillval som kommer att erbjudas redovisas i ditt säljmaterial.

När behöver jag komma in i processen för att kunna påverka utformning och tillval?

För projekteringsändringar, d.v.s. ändringar av planlösning: före projektets byggstart. För tillval: fram till ca 3 månader efter byggstart. Har du andra frågor om detta - kontakta gärna oss.

Vad menas med att tomten är friköpt eller tomträtt?

En friköpt tomt äger du själv (eller bostadsrättsföreningen) och en tomt upplåten med tomträtt ägs av kommunen där du betalar en hyra som benämns tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden gäller normalt i tio år varefter en ny avgäld fastställs.

Vad har jag för garantier?

För tillval som köps direkt av Folkhem gäller reglerna i konsumentköplagen. För köp (upplåtelse) av bostadsrättslägenhet från bostadsrättsföreningen gäller inte konsumentköplagen. Köparens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen regleras i bostadsrättslagen. Om du tecknat förhandsavtal har du under vissa förutsättningar rätt att frånträda avtalet. Det gäller om insats och månadsavgift blir väsentligt högre än i förhandsavtalet eller om upplåtelseavtal inte tecknas i tid. Det belopp du betalat in som förskott återbetalas i dessa fall. Förskottsbeloppet är säkrat via bankgaranti. Folkhem ställer följande garantier till bostadsrättsföreningen som därmed indirekt gäller även mot bostadsrättsköpare.

  • Fem års garanti på byggentreprenaden. Folkhem har därutöver ansvar i ytterligare fem år för väsentliga fel om felet beror på Folkhems vårdslöshet.
  • Folkhem garanterar att bostadsrättsföreningens alla lägenheter blir sålda till pris som framgår av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan.
  • Dessutom tecknar bostadsrättsföreningen en tioårig byggfelsförsäkring som träder in om Folkhem inte kan infria sina åtaganden ovan.

Den kostnadskalkyl och ekonomiska plan som gäller för bostadsrättsföreningen och som utgör underlag för förhandsavtal respektive upplåtelseavtal har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse, av vilka en är anställd av Folkhem och två är fristående från Folkhem. Vidare har såväl kostnadskalkyl och ekonomisk plan granskats av två stycken, av Boverket godkända, intygsgivare. Detta borgar för att bostadsrättsföreningens ekonomi står på en stabil grund. Har du andra frågor om detta - kontakta gärna oss.

Vad innebär Folkhem Tryggt köp?

Läs mer om Tryggt köp här.

Får jag hyra ut min nyproducerade lägenhet i andra hand?

Samma regler gäller för nyproducerade bostäder som för vanliga bostadsrätter och du finner mer information om andrahandsuthyrning här. För att ansöka om möjlighet till att hyra ut din bostad i andra hand behöver du fråga om tillstånd hos bostadsrättsföreningen.

Jag vill sälja bostaden som jag köpt av er även om jag inte flyttat in än. Hur funkar det?

Om du av något skäl inte kommer att flytta in i din bostad så kan du efter att du tecknat upplåtelseavtal sälja din bostad. Du måste dock först genomföra ditt köp innan du kan frånträda och överlämna bostaden till den du sålt den till. Det betyder att du är skyldig att betala insatsen och kvittera ut nycklarna i samband med din tillträdesdag.

Trots att du säljer din bostad är du fortfarande köpare gentemot Folkhem Trä AB och bostadsrättsföreningen till och med tillträdesdagen. Det innebär att det är du som får all information, bjuds in för att delta vid slutbesiktning och har betalningsansvar mot bostadsrättsföreningen och Folkhem Trä AB.

Om du blivit tilldelad en parkeringsplats så medföljer inte denna. Det är upp till den nya köparen att ställa sig i eventuell kö för parkeringsplats.

Det material som behövs när du ska sälja din bostad har du fått i samband med att du skrev ett förhandsavtal samt upplåtelseavtal. I regel behöver du ekonomisk plan, stadgar, bofaktablad och säljbroschyr där uppgifter framgår om bostaden.

Vem genomför slutbesiktningen?

När din bostad är färdigt genomförs en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman.

Kan ni hjälpa mig att värdera mitt nuvarande boende?

Ja, de mäklare vi anlitar för försäljningen av Folkhems bostäder hjälper gärna till med värdering av ditt nuvarande boende.

Har du frågor?

Hör gärna av dig.

Så går ett köp av bostadsrätt till

Att köpa en ny bostad är för många av oss vårt livs största affär. Och att köpa en helt ny bostad är dessutom lite speciellt – bostaden finns ju inte ännu. Många beslut ska fattas och oftast dröjer det ett tag innan du kan flytta in.

Läs mer

Så blir du VIP-kund

Om du hittar ett projekt som du är nyfiken på ska du anmäla ditt intresse här på vår hemsida! Att vara intressent hos oss är kostnadsfritt.

Läs mer