Klimat2018-12-17T10:24:35+00:00

Klimat

Folkhem har gjort ett viktigt val. Vi har bestämt oss för att bara bygga hus av trä. Husen kan bli upp till 20 våningar höga. De ser annorlunda ut. De doftar friskt av skog. De har till och med ett annat ljud än vanliga hus. Tystare, naturligare. Som du förstår tycker vi väldigt mycket om trä. Men skönheten är inte allt. Det finns ytterligare en anledning till vårt val. Jämfört med betong och andra material är trä ofattbart mycket mer ekologiskt hållbart. Det skapar inga koldioxidutsläpp. Tvärtom – utsläppen binds. I Sverige finns mycket skog. Varje träd växer långsamt, men tillsammans går det fort. På ett enda år växer skogen med etthundra miljoner kubikmeter. Det tar bara en minut att odla ett hus. På åtta våningar, med sextiofyra lägenheter. Tio procent av alla hus i Europa byggs helt i trä. Varför inte fler? Vi vet inte. Men vi vet att om den andelen ökar med bara en procent, kan det helt på egen hand uppfylla 25 procent av utsläppskraven i Kyoto-protokollet. För oss är valet självklart. Vi har redan gått över till trä. Men Folkhem är ett ganska litet byggbolag. Även om vi bygger för fullt kan vi inte lyfta hela Europas produktion på egen hand. Men vi har stora kunskaper att bjuda på. Därför ägnar vi också mycket tid åt att berätta om våra hus, visa träväggarna i genomskärning och ordna rundvandringar. Varje dag har vi besökare som säger oj och aha och det här hade vi ingen aning om. Det är också ett slags byggverksamhet.

Som första bostadshus i världen är vårt Stadshagen klimatdeklarerat. Läs mer här.