För kommuner och markägare

Är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential? Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Kontakta oss gärna.

Vi söker aktivt efter dagens och framtidens platser där det finns förutsättningar för människor att bo och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens brus, ibland på en plats som har framtiden för sig. Utifrån platsens historia, förutsättningar och element söker vi efter möjligheter och potential för att utveckla och forma projekt där samhället kan utvecklas och drömmar uppfyllas.

Kontakta gärna mig:

Cecilia Seavers, Chef Folkhem Trä AB, cecilia.seavers@veidekke.se, Tel. +46 76 116 3833

Mer om oss

Folkhem Trä AB marknadsförs under varumärket Folkhem och ägs gemensamt av Veidekke Bostad och Rikshem.

Läs mer