Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Tankar om trähus i Farsta

Fredric Benesch, arkitekt på in Praise of Shadows, berättar om sina tankar inför byggandet av Folkhems trähus i Klockelund och Magelungens Strand i Farsta i södra Stockholm.

Om Klockelund

Egen odling inspirerade

Klockelund ligger vid Drevviken i Stockholm och är del av ett blivande bostadsområde, insprängt mellan några villor och koloniområden – nära både natur och stad.

- Vi ville bygga på tanken om att ha en egen odling och lade därför mycket kraft på generösa balkonger – en stor boendekvalitet för de boende som en halvprivat zon mot det nya promenadstråket som kommer anläggas utanför huset och som också skapar en attraktiv fasad för alla förbipasserande att ta del av, berättar Fredric Benesch, Arkitekt på in Praise of Shadows.

De mindre lägenheterna kommer ha balkonger i sydväst och de större lägenheterna balkonger i nordost och med utsikt över Drevviken.

Svanenmärkta hus

- Det är viktigt att ta fram bra bostäder i alla lägen, både i relation till sol, utsikt och dagsljuset, berättar Fredric.

Klockelund och Magelungen kommer bli Svanenmärkta. Svanenmärkningen ställer krav både på låg energiförbrukning som höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter och material liksom krav på dagsljus. Balansen mellan kvalitéerna för de boende och kvalitéerna för närmiljön och staden är viktigt att ta hänsyn till.

- Vi måste helt enkelt skapa en miljö där allt tillsammans skapar en helhet och värde för de som ska flytta dit och bo här.

Bilder från projekt Klockelund

Om Magelungen

- Samtidigt som vi höll på med Klockelund började vi med projektet Magelungens Strand, ett hus som också får sin karaktär av de generösa balkongerna. I detta projekt är balkongerna formade med ett diagonalt bärvärk som ger en sammanflätande struktur och ett unikt utseende.

Till Magelungen Strands balkongsstruktur använder in Praise of Shadows en byggteknik de testat tidigare.

- För den paviljong, Loggia d’Ombra som vi ritade till Arkitekturbiennalen och ställde ut i Venedig använde vi en limträkonstruktion – som ett test till konstruktionen i Magelungens Strand, berättar Fredric. Det är en A-formad konstruktion som förutom att tillföra struktur till fasaden även har praktisk funktion i toppen av A:et, det finns idéer som att exempelvis kunna ha ett insektshotell eller en fågelholk integrerad i balkongfasaden. Delar av balkongen kan glasas in för att kunna användas till odling.

Bilder från projekt Magelungen

Att bygga hus i trä kommer bli en marknadsfördel i framtiden i relation till klimatfrågan.
Fredric Benesch

Korslimmat trä

Både Magelungen och Klockelund kommer använda sig av korslimmat trä (KL-trä), som kommer i stora förfabricerade skivor.

- Vi kommer att använda så mycket av KL-skivorna som möjligt för att minimera spillet. På så sätt sparar vi pengar och material. De delar som behöver skäras ur går tillbaka till tillverkaren som gör flis av dem.

Regeringen arbetar för att införa obligatorisk klimatdeklaration för alla byggnader i januari 2020 och flera banker erbjuder redan så kallade gröna banklån för bostäder med minskat klimatavtryckt.

Myter om trähus

Det finns en del fördomar om brand och fukt i trähus som inte stämmer, säger Fredric. Hus som byggs i trä måste följa precis samma regelverk som hus byggda i andra material, det är ingen skillnad. Brandrisken är inte heller större i ett trähus, fasader impregneras med brandskyddsimpregnering, interiöra väggar är ofta gipsade eller så sitter det i stället bostadssprinklers. Mer om brandsäkerhet och trähus.

Trähus är framtiden. Det är svårt att bortse ifrån det minimerade klimatavtrycket som trähus innebär
Fredric Benesch