Om man besöker vår hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på din dator. Vi använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Läs mer i vår integritetspolicy.

Ok, jag förstår

Arkitekturen

Arkitekterna Fredric Benesch och Katarina Lundeberg på In Praise of Shadows har ritat Tree house.

Tree House är del av utvecklingen och förtätningen av Hallonbergen och ligger nära centrum samt i direkt anslutning till den nya bebyggelse som de senast åren växt fram runt om Kommunhuset. Tree House består av två byggnadskroppar placerade mot gatan i söder som växer ner i souterräng mot utsikten i norr. De stora enkla volymerna är ställda i vinkel mot varandra och knyter ihop det nya och det gamla Hallonbergen genom att relatera både till de närliggande nya punkhusen och den befintliga storskaliga bebyggelsen. Med stomme och fasad av trä och en aktiverad bottenvåning mot gatan adderar Tree House kompletterande kvaliteter till stadsdelen.

Gatan i söder byggs om och får med den tillkommande bebyggelsen en mer urban karaktär. I gestaltningen har vi tagit fasta på den ambitionen och den östra gaveln markeras av en lokal med generös takhöjd och anslutande ”torgyta”. Även gaveln i den mot gatan vinkelställda byggnaden utformas med en hög lokal som exponeras mot gatan.

Gestaltningen bygger på en lugn fönstersättning med stora fönster för goda dagsljuskvalitet och fina utblickar. Balkongerna är grupperade för att skapa en mellanskala i gestaltningen och är generösa i storlek. Mot gatan i söder och mot väster är de utformade med tät front för privathet medan de mot öster och norr har en genomsiktlig front för fri utsikt.

Materialpaletten och gestaltningen av fasaden följer och synliggör konstruktionsprincipen. Sockelvåningarna som byggs med stomme av betong har en fasad av betong medan överbyggnaden som har en stomme av KL-trä utförs med fasad av trä i brunsvart kulör. Som kontrast till träfasaderna är fönsterbågar, fasad och räckesdetaljer i varmgul metall medan entrépartier utförs i ek. Taken utförs med gröna sedumtak. Bostadsgården utformas med generös grönska som kompletteras med en mindre lekyta och sittplatser med grillmöjlighet.

Bostäderna är yteffektiva och utformade för att vara möjliga att använda för varierande familjekonstellationer och några av de större lägenheterna är utformade med uthyrningsdel som har separat ingång.