Om oss2018-12-17T10:16:37+00:00

Historien om Folkhem Trä

Folkhem Trä ägs av Veidekke och Rikshem. Vi kommer att fokusera på bostadsbyggande i Stockholmsregionen och har bland annat presenterat ett förslag på 6 000 nya bostäder i trä för stadens politiker och tjänstemän. Ett förslag som skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton i Stockholm, nästan ett ton per invånare. Trä är nödvändigt om vi ska klara klimatfrågan! Folkhem kommer att även fortsättningsvis bedriva projektutvecklingen och byggandet i det nya bolaget och Rikshem står för erforderlig finansiering. Rikshem ägs av AMF-fastigheter och 4:e AP-fonden där AP-fonden idag driver frågan om att investera i företag som har så låga koldioxidavtryck som möjligt, en mycket medveten strategi som bland annat görs i samarbete med FN. Att då investera i trähusbyggande innebär för AP-fonden att både minska risken och dessutom få en ökad positiv avkastning på lång sikt samtidigt som man gör vad man kan för att klara våra globala klimatmål. Ett mål som gäller även för Folkhem Trä.